Lid worden

Wil jij ook lid worden van onze bloeiende wandelclub neem dan contact met onze voorzitter en vermeld je naam en voornaam, je geboorteplaats en geboortedatum, je adres en telefoon of GSM nummer of vul bij voorkeur het aanvraagformulier in.

►Actief lid van WSV Milieu 2000 Lommel vzw

Ieder lid ontvangt een lidkaart van onze wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw, afgekort WSVL vzw, met een persoonlijke aansluitingsnummer. Deze lidkaart wordt elk jaar hernieuwd. Om actief lid te blijven dienen jaarlijks 3 voorwaarden vervuld te worden:
A. Bijdrage aan lidgeld: 15 euro per kalenderjaar.
B. Deelnemen aan minimum 12 georganiseerde wandeltochten per wandeljaar. Op beslissing van het bestuur kan, om gegronde redenen (ziekte, ongeval, …), iemand die hieraan niet voldoet toch zijn/haar statuut als actief lid behouden. – Leden die na 31 augustus aansluiten zijn vrijgesteld van deze voorwaarden.
C. Inleveren van uw tochtenkaart voor 31 december van het lopend jaar.

►Steunend lid WSV milieu 2000 Lommel vzw

Personen die niet aan een van deze voorwaarden voldoen kunnen eventueel steunend lid worden, maar betalen dan wel per jaar 25 euro lidgeld.

►Erelid WSV Milieu 2000 Lommel vzw

Het jaar nadat actieve leden 80 jaar worden, zijn ze erelid van WSV Milieu 2000 Lommel vzw. Ze betalen geen lidgeld meer en kunnen gratis deelnemen aan al onze eigen wandelingen. Hiervoor krijgen ze een specaile badge van ” erelid”. Zolang ze jaarlijks op minstens 2 van onze eigen wandelingen inschrijven worden ze als actief lid beschouwd.

►Algemene vergadering WSV Milieu 2000 Lommel vzw

Jaarlijks in de maand maart-april, worden alle leden uitgenodigd op de statutaire algemene vergadering van WSV Milieu 200 Lommel vzw. Hierop wordt het jaarverslag doorgenomen, kasverslagen ter goedkeuring aangeboden, benoemingen en/of ontslagen bestuursleden gestemd en belangrijke mededelingen gedaan.

►Invullen startkaarten op al uw wandelingen

Vul op elke wandeling steeds je startkaart in en geef ze af aan de startcontrole. -) Vermeld zeker: – je naam en voornaam – je adres – onze clubnaam: WSV Milieu 2000 Lommel vzw – ons clubnummer: 2043

►Tochtenkaarten – verdienstelijk lid

Elk clublid ontvangt één tochtenkaart per wandeljaar met 32 stempelvakken die bij elke wandeling dient afgestempeld te worden door de inrichtende club. Volle tochtenkaarten, en ook onvolledige kaarten, jaarlijks voor 31 december inleveren bij één van de bestuursleden. Vul steeds je naam en adres in op de voorziene ruimte.
Elk jaar ontvangen we tochtenkaarten zonder naam en/of adres.
Wie per wandeljaar aan 32 wandelingen (waarvan minimum 2 ingericht door onze eigen club) deelneemt, is een verdienstelijk lid en ontvangt een geschenk.
Wie aan geen 12 wandelingen (waarvan 2 ingericht door WSV Milieu 2000 Lommel vzw) deelneemt en/of geen tochtenkaart inlevert, is niet langer actief lid en dient dus 25 Euro te betalen om (steunend) clublid te kunnen blijven.